ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა
და განათლების დაწესებულებების თვითშეფასების ელექტრონული პლატფორმა

სისტემაში შესვლა

flag flag flag
ელ.ფოსტა ან ტელეფონი
პაროლი
თუ არ ხართ რეგისტრირებული,