ადრეული აღზრდისა და განათლების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა
და განათლების დაწესებულებების თვითშეფასების ელექტრონული პლატფორმა

დაწესებულების მონაწილის რეგისტრაციის დასრულება

flag flag flag
პირადი ნომერი
დაწესებულება
დაწესებულების მონაწილის სახელი
დაწესებულების მონაწილის გვარი
ტიპი
ტელეფონი
ელ.ფოსტა
პაროლი
გაიმეორეთ პაროლი
თუ ხართ რეგისტრირებული,